Clo's Road - Sin City

Forskningens pålitlighet

Jag blir ganska fascinerad när jag läser om olika vetenskapliga upptäckter och forskningsresultat. Många gånger lägger man fram det som fakta men för det mesta kommer det fram att man inte vet helt säkert. Det visar bara komplexiteten i det skapade. Så många gånger när man läser om något, till exempel sömnen så står det inte att man klart vet att det är si eller så med anledningen till att man somnar för att ta ett exempel Man säger istället "med största sannolikhet" eller något liknande. Alltså bevisar det ingenting. Vi måste naturligtvis lita på resultat som kommer fram men uttryckssättet visar ofta att man inte är säker.